अमित वाघ___तीन गझला

1.

नको नको ते गोळा करतो
उठाठेव ही डोळा करतो

खराब करुनी अंग स्वतःचे
साफसफाई बोळा करतो

पाठीवर मी झूल टाकतो
स्वतः स्वतःचा पोळा करतो

ती देहाचा विस्तव करते
मी माझा पाचोळा करतो

बघून घेतो बघायचे ते
नंतर कानाडोळा करतो

भूक कावळा होउन उडते
मी पिंडाचा गोळा करतो

2.

विसंबून नाही पेल्यावर
दुःखाला निर्भय केल्यावर

मुके वाटते का नजरेला
मौनाचे डोळे गेल्यावर

देहामध्ये जगतो मृत्यू
जगण्याची इच्छा मेल्यावर

विश्वासाचा परीघ चुकतो
स्वार्थाची त्रिज्या केल्यावर

गुरुत्वाकर्षण हावी पडते
हरेक उडणार्‍या चेल्यावर

3.

दुःखाची दिंडी नडली
अश्रूंना वारी घडली

मी कान्हा होउन हसलो
ती राधा होउन रडली

जठरात पेटल्या पणत्या
पोटास दिवाळी घडली

मी जन्म उन्हाचा घेता
पायात सावली पडली

जर महारोग आत्म्याला
जन्माची काया सडली
______________________

_______________________________________

१२ टिप्पण्या: